Diensten

Diensten

WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om U goed te adviseren met betrekking tot de beveiliging van uw woning of uw bedrijf. Of het nu gaat om een eenvoudig alarmsysteem of een geavanceerde beveiligingsinstallatie, onze adviseurs inventariseren het risico en er wordt een beveiligingsplan op maat geschreven. In dit plan wordt een plan aanpak omschreven en er is een beveiligingsadvies in opgenomen. Dit advies wordt met U doorgenomen, waarna onze gediplomeerde monteurs de installatie geheel volgens de regelgeving komen installeren.

Na de installatie kunnen U een certificaat overhandigen, waarmee U kunt aantonen aan verzekeraar en overheidsinstanties, dat de installatie door een erkende installateur is geïnstalleerd.

Inbraakbeveiliging

het is de schrik voor iedere ondernemer, een inbraak waarbij alle
computers verdwijnen of waarbij een belangrijk deel van de voorraad ontvreemd wordt.

Dit zijn voorvallen waarbij de continuiteit van de bedrijfsvoering ernstig gevaar loopt, maar die ook uw klanten in de problemen kunnen brengen. Met behulp van onze inbraak detectie- en beveiligingsoplossingen van Residentie Security Services kunt u door tijdige signalering het risico op inbraak beperken en in veel gevallen voorkomen. Door aansluiting op een erkende PAC Alarmcentrale, gecombineerd met de opvolging van alarmen door de Mobiele Surveillance wordt ervoor gezorgd dat ieder alarm snel en effectief wordt opgevolgd, op iedere moment van de dag. De oplossing die Residentie Security Services u biedt omvat een samenspel van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen, gericht op slechts 1 doel, uw beveiliging afstemmen op uw situatie en behoeftes.

Camerasystemen

Een van de middelen om beveiligingsrisico‚ te reduceren is de inzet van camerasystemen.

Deze systemen worden steeds belangrijker en intelligenter. Ze detecteren, signaleren en registreren, waardoor u beter kunt anticiperen op ongewenste situaties. Daarnaast gaat er een grote preventieve werking uit van camera’s ‚ op uw terrein of in uw onderneming.

Helder beeld met cameratoezicht

Naast beveiliging tegen risico‚ van buitenaf, is het een beproefd middel om in te zetten bij de bestrijding van interne fraude door eigen personeel.

Residentie Security Services verzorgt de installatie van het gehele camerasysteem, waarbij met name de combinatie afstand, lichtkwaliteit, type camera en de wensen van de klant, essentiele onderdelen zijn.

Opgenomen beelden kunnen digitaal worden opgeslagen zodat u op een later tijdstip  altijd beelden terug kunt zien, bijvoorbeeld met het oog op strafvervolging. Moderne technologie biedt nieuwe mogelijkheden.

Wij kunnen U twee soorten systemen aanbieden, een systeem op basis van analoge technologie of een systeem uitgevoerd op basis van IP technologie. De IP technologie biedt vele nieuwe voordelen. Zo kunt u o.a. vanaf een willekeurige locatie zelf de beelden van uw camerasysteem ‚ bekijken en terug kijken op een smartphone of Ipad.
Opgenomen beelden kunnen zonder kwaliteitsverlies worden vergroot (kwaliteit is mede afhankelijk van het type megapixel camera en de aanwezige verlichting). Daarnaast kunnen wij u adviseren over de juridische aspecten van de inzet van camera‚.

Toegangscontrole

Een toegangscontrolesysteem verkleint de kans op diefstal tijdens werktijd
en beschermt uw medewerkers en hun bezittingen. Door middel van pasjes,
tags of codes kunnen alleen die personen die in het toegangscontrole-systeem
geregistreerd zijn uw pand betreden.

Met toegangscontrolesystemen worden ook magazijn en voorraden beheert en
heeft u inzicht op in- en uitgaande personen (werktijdregistratie). Uw medewerkers
of bezoekers komen alleen in die ruimten waar ze toegang tot hebben terwijl buitenstaanders onmogelijk naar binnen kunnen. Dat vergroot de veiligheid van u en uw klanten.

Een toegangscontrolesysteem is direct te koppelen aan uw alarminstallatie. Dit geeft als voordeel dat er achteraf gezien kan worden wie welke ruimte is binnengegaan en wanneer.
Door uw persoonlijke code, tag of uw pasje contact te laten maken met de detectieplaat
kan meteen het alarmsysteem worden uitgeschakeld voor die ruimten waarvoor iemand
geautoriseerd is.

Een toegangscontrolesysteem heeft tevens als voordeel wanneer iemand zijn tag
of pasje verliest, deze direct verwijdert kan worden uit het systeem waardoor
de verloren tag of pasje direct inactief is.

Service en onderhoud

Residentie Security Services beschikt over een efficiënt georganiseerde
afdeling
Service & Onderhoud die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is voor al uw vragen en storingen. De lokaal gevestigde technici kunnen u doorgaans nog dezelfde dag helpen.

Naast de installatie van gedegen technische systemen kan Residentie Security Services zorgen voor het onderhoud van uw beveiligingsinstallatie. Of het nu om een gecertificeerde inbraakinstallatie, brandmeldinstallatie of een geavanceerd CCTV camera systeem gaat.
Voor ieder onderdeel heeft Residentie Security Services ervaren en goed
opgeleide monteurs in dienst. Wij zijn dan ook erkend NCP
Technisch Beveiligingsbedrijf, alsmede NCP erkend Brand installatie en
onderhoudsbedrijf.

Elk product u ook kiest, onze beveiligingsadviseurs zorgen voor een doordacht beveiligingsplan waarin alle maatregelen optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Meer weten over wat Residentie Security Services voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Brandbeveiliging

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed.
De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkómen is veel beter én goedkoper dan blussen.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Residentie Security Services BV is een NCP-gecertificeerd brandinstallatiebedrijf en brandonderhoudsbedrijf

Wij bieden u maatwerk in de vorm van een pakket diensten, afgestemd op omvang en complexiteit van uw projecten. Brandbeveiligingsprojecten kunnen wij voor u volledig uitvoeren, volgens de geldende normen van installatiefase tot het onderhoud van de installatie

Voor mee informatie nodigen wij u graag uit op onze Fire & Security Afdeling

 

WAAROM RESIDENTIE SECURITY SERVICES?

PERSOONLIJKE SERVICE

Een kleine organisatie met korte lijnen, Wij kennen onze klanten nog, u bent geen nummer bij ons.

HOOGSTE KWALITEIT

Wij streven constant naar hoge kwaliteit, niet alleen bij onze produkten maar ook bij onze monteurs, die regelmatig cursussen volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste technische ontwikkelingen en regelgevingen.

27 JAAR ERVARING

27 Jaar ervaring op het gebied van het beveiligingen van particulieren en bedrijven.

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Wilt U uw bedrijf optimaal beveiligen , wij hebben alles in huis, van brandblusser tot alarminstallatie.

OOK VOOR UW PRODUCTEN!

Nieuw is onze Residentie Security Shop, een webwinkel waar U allerlei veiligheidsproducten kunt aanschaffen. Gunstige prijzen en korte levertijden. Van kleine blusmiddelen tot werkschoen.

Blusmiddelen

Een brandblusser die niet geschikt is voor uw brand of het op het cruciale moment laat afweten…. Daar heeft u niets aan.

Waarom zou u op brandblussers besparen als u daarmee de veiligheid van uw mederwerkers kunt vergroten en bedrijf kunt redden?

Residentie Fire & Security levert brandveiligheid:

 • Advies bij de aanschaf van de juiste brandblussers.
 • Verkoop van brandblussers met het rijkstype keurmerk.
 • Jaarlijks onderhoud van brandblusapparatuur.   

EHBO Verbandkoffers

Een ongeluk zit in een klein hoekje en bij verwonding dient deze dan ook hygiënisch behandeld en verzorgd te worden. De wetgevers, arbodienst e.d. hebben
bepaald dat EHBO Verbandkoffers verplicht aanwezigdienen te zijn op de werkvloer.
In de praktijk wordt na gebruik van pleisters, verbanden e.d. nooit of niet adequaat gehandeld om her-vulling tot stand te
brengen. Door onze periodieke aanwezigheid bij bedrijven kunnen wij deze werkzaamheden uit
handen nemen van hun organisatie.
Wij hebben om ons servicepakket op het gebied van veilgheid uit te breiden dan oook passende servicecontracten samengesteld op basis van aanwezige risico’s

Naast vullingen leveren wij ook complete EHBO Verbandkoffers , deze voldoen aan de geldende richtlijnen van het Oranje Kruis. In ons assortiment treft u koffers aan voor kleine bedrijven <25 man personeel of koffers voor middelgrote en grote bedrijven >25 man personeel. Wij zorgen dat bij calamiteiten uw bedrijfshulpverlener voorzien is van de juiste hulpmiddelen.

Wat kunnen wij :

 • Het informeren omtrent de juiste EHBO Verbandkoffer voor uw bedrijf.
 • Het leveren van de EHBO Verbandkoffer.
 • Het onderhouden van de EHBO Verbandkoffer.
 • Het plaatsen van de EHBO Verbandkoffer.
 • Jaarlijks of 1\2jaarlijks onderhoud naar gelang
  aanwezige bedrijfsrisico’s.
 • Het volgens richtlijnen up to date houden van uw EHBO
  Verbandkoffer.

Onze service contracten EHBO Verbandkoffer :

Service Abonnement Laag Risico Jaarlijks

 • Controle op plaatsing en toegankelijkheid
 • Controle op beschadiging.
 • Reiniging binnen en buitenzijde.
 • Controle compleetheid en steriliteit.
 • Aanvulling bij aangebroken verpakkingen opf verlopen steriliteit.
 • Aanbrengen controle etiket.

Service Abonnement Hoog Risico 1\2 jaarlijks
Dit contract houdt in :   Halfjaarlijks uitvoering contract Laag Risico

AED

Automatische Externe Defibrillator

Een ongeluk, val of brand is niet een van de voornaamste doodsoorzaken in publieke ruimte, hartstilstand
( hartverlamming – hartcrisis ) juist wel. Naast brand blus-en EHBO middelen is het dus ook van levensbelang dat
een AED aanwezig is. Een opgeleid persoon kan dan binnen 4 minuten, het liefst zelfs binnen 1 minuut, het hart van het
slachtoffer met de juiste dosis elektrische energie weer op gang brengen. Tijdens het wachten op de arts en/of ambulance
is blijvende schade aan hersenen en organen voorkomen.
Reanimatie en defibrillatie richtlijnen worden regelmatig bijgesteld op basis van de nieuwste inzichten en bevindingen. Onze AED’s kunnen dan ook steeds up to date gebracht worden door het aanpassen van de software.
Wij staan voor service en kwaliteitsborging van een door ons geleverde AED. Samen met uw opgeleid persoon zorgen wij ervoor dat de AED ready to use is wanneer iemand hulp behoeft. Daarom hebben wij passende service overeenkomsten opgesteld om aan kwaliteitsborging te kunnen voldoen.

Wat kunnen wij :

 • Het informeren omtrent de juiste AED voor uw bedrijf.
 • Het leveren van de AED.
 • Het onderhouden van de AED.
 • Het leveren van de juiste accessoires voor uw AED.
 • Het plaatsen van de AED.
 • Uitleg voor gebruik aan bekwame bediener(s).
 • Instructies opgeleid persoon periodieke controle.
 • Jaarlijks onderhoud.
 • Update software.
 • Het bijhouden van het onderhoudslogboek waardoor u op de hoogte blijft van de vervangingsfrequentie van
  batterij(en)en electroden.
 • Het uitlezen van de gegevens na gebruik.
 • Het bedrijfsklaar maken na gebruik.
 • Nazorg , gebruiksoverzicht aan hulpverleners.

Onze service contracten AED :

AED Service Abonnement 1

 • Melding AED inzet 24/7
 • Jaarlijks onderhoud met keurmerk
 • Periodieke vervanging batterij ( kostprijs – 10% )
 • Periodieke vervanging electrodes ( kostprijs – 10% )
 • Test op defibrillator testbank
 • AED uitlezen en gebruiksklaar maken na gebruik
 • Bijhouden logboek

AED Service Abonnement All-in
De genoemde punten contract 1 inclusief

 • Kosteloze vervanging batterij ( 48 maanden )
 • Kosteloze vervanging electrodes ( 60 maanden )

Veiligheidskleding

Wij leveren Scruffs veiligheidsschoeisel en werkkleding met een moderne en frisse uitstraling. Scruffs kent z’n oorsprong in Engeland en maakt innovatieve veiligheidsschoenen en werkkleding voor hard werkende vakmensen… alleen heeft Scruffs het saaie en sombere weggelaten!

Door de creatieve ontwerpen, het gebruik van high-tech materialen en veel functionele kenmerken is Scruffs een schoenen- en kledingmerk met een eigen(wijze) houding.

Bij de productie van Scruffs is er rekening mee gehouden dat de gebruikers over het algemeen niet de hele dag naar een beeldscherm zitten te staren! Sterke en duurzame materialen staan garant voor stevige schoenen en kleding die het comfort en de bescherming bieden om de klus – in stijl – te klaren.

In koude, natte, droge en warme omstandigheden… de vitale factoren blijven hetzelfde: het hoogste niveau van comfort, duurzaamheid, bescherming en een coole styling, ook na het werk


Residentie Security Services Nederland BV
Reflectiestraat 49
2631 RV Nootdorp

e: info@residentiesecurity.nl
tel: 015-3106666

Over Residentie

Residentie Security Services is een innovatief bedrijf, actief in het beveiligen van bedrijfspanden en particuliere woningen.

 • BORG Technisch beveiligingsbedrijf
 • Onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties
 • Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties
 • Onderhoudsbedrijf REOB
Top