Camerasystemen

Camerasystemen

CAMERASYSTEMEN

Een van de middelen om beveiligingsrisico‚ te reduceren is de inzet van camerasystemen.

Deze systemen worden steeds belangrijker en intelligenter. Ze detecteren, signaleren en registreren, waardoor u beter kunt anticiperen op ongewenste situaties. Daarnaast gaat er een grote preventieve werking uit van camera’s ‚ op uw terrein of in uw onderneming.

Helder beeld met cameratoezicht

Naast beveiliging tegen risico‚ van buitenaf, is het een beproefd middel om in te zetten bij de bestrijding van interne fraude door eigen personeel.

Residentie Security Services verzorgt de installatie van het gehele camerasysteem, waarbij met name de combinatie afstand, lichtkwaliteit, type camera en de wensen van de klant, essentiele onderdelen zijn.

Opgenomen beelden kunnen digitaal worden opgeslagen zodat u op een later tijdstip  altijd beelden terug kunt zien, bijvoorbeeld met het oog op strafvervolging. Moderne technologie biedt nieuwe mogelijkheden.

Wij kunnen U twee soorten systemen aanbieden, een systeem op basis van analoge technologie of een systeem uitgevoerd op basis van IP technologie. De IP technologie biedt vele nieuwe voordelen. Zo kunt u o.a. vanaf een willekeurige locatie zelf de beelden van uw camerasysteem ‚ bekijken en terug kijken op een smartphone of Ipad. Opgenomen beelden kunnen zonder kwaliteitsverlies worden vergroot (kwaliteit is mede afhankelijk van het type megapixel camera en de aanwezige verlichting). Daarnaast kunnen wij u adviseren over de juridische aspecten van de inzet van camera‚.

CAMERASYSTEMEN


Residentie Security Services Nederland BV
Reflectiestraat 49
2631 RV Nootdorp

e: info@residentiesecurity.nl
tel: 015-3106666

Over Residentie

Residentie Security Services is een innovatief bedrijf, actief in het beveiligen van bedrijfspanden en particuliere woningen.

  • BORG Technisch beveiligingsbedrijf
  • Onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties
  • Installatiebedrijf Brandmeldinstallaties
  • Onderhoudsbedrijf REOB
Top